פוקסמון אלימלך (אליהו, אליק) ( 1948 - 1925 )פוקסמן אלימלך (אליק)
(טוראי)


בן מרים ומשה, נולד ביום כ"ה בטבת תרפ"ה (21.1.1925)במחניים. גדל, למד ועבד במשק הוריו בבאר טוביה. היה מראשוני הפלמ"ח.
בפרוץ מלחמת-העולם השנייה, התגייס לצבא הבריטי ועם קום הבריגדה היהודית, הצטרף אליה והיה מטובי המקלענים בחזית איטליה. באחת ההתקפות על הגרמנים בנפול חברו, אשר שירת עימו כמספר 2 ליד הברן, תפס מיד גם את מקומו והמשיך בפעולה במקום שניים, לבל תהיה הפוגה לאויב.

אחרי ששוחרר מהצבא הבריטי חזר לביתו והיה לחקלאי מסור במשק ובן אוהב ומסור להוריו. בחורף תש"ח השתתף בפעולות ה"הגנה", ובראשית הפלישה המצרית, כשנדרשה באר טוביה לשלוח עשרה מבניה כתגבורת לנגב המותקף, הפציר אליק לשלוח גם אותו, אף כי אך זה עתה הוסרה תחבושת הגבס מעל זרועו. עם בואו העניק לחבריו מניסיונו הצבאי והשפיע עליהם מהתמדתו בנשיאת תלאות ומעוז רוחו בביצוע משימות "בלתי אפשריות".

אלימלך נפל ביום י"ב באייר תש"ח (21.5.1948) בהפצצת מטוסי האויב על נגבה, הוא התמיד בהמטרת אש ממקלע "ברן" על המטוסים, עד שנפגע מפצצת אויב ונפל. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בבאר טוביה.

זכרו הועלה בחוברת "לזכרם..." שיצאה לזכר חללי באר טוביה בחודש אייר תש"ט.