רוזנברג אהרון (1945 - 1022)
רוזנברג אהרון 
נולד בשנת תרפ"ב (1922) בגרמניה. היה פעיל בתנועת הנוער הציונית ובשנת 1939 עלה לארץ-ישראל עם עליית הנוער ונקלט בבאר טוביה.
הבחור החסון, יפה התואר, הסתגל במהירות לנוער, לשפה ולעבודה החקלאית. אהרן התגייס ל"הגנה" ונמנה עם ראשוני המתנדבים לפלמ"ח אך המשיך לשמור על קשרים הדוקים עם הכפר שהיה לביתו. הוא התגעגע לעבודת האדמה, אותה אהב, ושאף להיות בעל משק בכפר.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התנדב אהרון לצבא הבריטי. גם כאן הצטיין בין חבריו החיילים באופיו השקט והנוח, בנכונותו להושיט עזרה ובמסירותו.

בכ"ט בסיוון תש"ה (10.6.1945) נספה אהרון בתאונת דרכים במילאנו שבאיטליה, ובה הובא למנוחות.

פרקי חייו כתובים בספר הזיכרון "לזכרם" שהוציא מושב באר-טוביה.