לויט יהונתן (19941 - 1922)
לויט יהונתן
בן רבקה ומשה. נולד בכ"ג באייר תרפ"ב (21.5.1922)בירושלים. הוריו היו ממייסדי פלוגת החוצבים של גדוד העבודה על שם טרומפלדור בירושלים. לימים יצאה המשפחה, עם חברים נוספים ב"גדוד", לעין חרוד ואחר כך לכפר גלעדי. משם עברה לכפר יחזקאל והאב עבד שנים אחדות במפעל החשמל של רוטנברג בנהריים. ילדותו של יונתן עברה עליו בכפר גלעדי ובכפר יחזקאל והוא הסתגל יפה מבחינה חברתית בכל מקום חדש.

היה ילד תוסס ונודע בשובבותו ובערנותו. בשנת 1930הצטרפה המשפחה למייסדי המושב באר טוביה. ההורים הקימו משק במושב הצעיר ויהונתן סייע להם במיטב מרצו. במושב סיים את בית הספר והיה פעיל מאוד בחיי החברה במקום. ככל צעירי הכפר

באותה תקופה היה גם חבר בארגון ה"הגנה". במאורעות 1936 מילא בלילות ממגדל התצפית תפקידי תצפית וקשר עם הישובים הסמוכים. אחר-כך התגייס למשטרת הישובים העבריים ושירת בה כנוטר. חבריו מעידים עליו שהיה אמיץ-לב, כבד-ראש ובעל נכונות למלא כל משימה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה עמד להתגייס לצבא הבריטי, אך לא הספיק להגשים את רצונו זה. בי"ד בסיוון תש"א (9.6.1941) נפל על משמרתו כנוטר מפליטת כדור של חבר. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות של באר טוביה. הניח הורים, אחות ואח-מיכאל, שנפל במלחמת העצמאות.

דברים לזכרו פורסמו בחוברת זכרון לנופלים במושב באר טוביה.