רכישת מיגוניות

לתושבים שלום.

בתום מבצע "עמוד ענן", הגיעה דרישה מתושבים רבים בתחום המועצה אשר אין ברשותם מיגון כלשהו.

לאחר בדיקה מעמיקה של אפשרויות מיגון לתושבים ובדיקה עם חברות שונות, אשר נענו לבקשתנו, להלן המסקנות:

* מצורף מסמך מפרט טכני- המפרט את 4 האפשרויות למיגון העומדות לרשות התושבים. כל תושב יבחר את האפשרות המתאימה לו למיגון ביתו.

* מצ"ב הצעות מחיר של 4 חברות שונות, שאיתן עמדנו בקשר, בדקנו אותן וקיבלנו מהן הצעות מחיר מיוחדות עבור מועצה אזורית באר טוביה, על פי המפרט הטכני שנשלח אליהם כאמור.

* כל תושב, לאחר שבחר את החלופה המתאימה לו, יצור קשר עם אחת החברות (או יותר) על מנת לתאם פגישת תאום בביתו. על התושב לבחון ביחד עם החב' את המיגון המתאים לו בנתונים הקיימים בשטח שלו.

בהתקשרות עם החברות יש לציין את העובדה שהוא תושב המועצה האזורית באר טוביה, על מנת לקבל את התנאים שהוצעו לנו.

הערות:

- יש לשים לב שבהצעה של חב' ג.ג. מערכות מיגון בע"מ, המפרט הטכני שונה בעובי התקרה והקירות.

- מצ"ב הצעה של משואות שרותי הנדסה- ניהול ופיקוח בנייה, מטעם מר בני בשן, שמציעים שרותי ליווי ופיקוח לפרויקט- למעוניינים.

מובהר במפורש כי אין באמור משום המלצה להתקשרות עם ספק זה או אחר. אין המועצה והחתומים מטה, ערבים בשום צורה ואופן לעצם ההתקשרות ו/או לטיב העבודה ו/או למכירה.

ההתקשרות הינה פרטית לכל דבר ועניין בין התושב לספק.

המועצה, באמצעותינו, נרתמה למען שרות לתושבים בריכוז הנושא. המועצה מודעת לחשיבות המיגון ולרצון התושבים למגן עצמם ומסייעת במתן אישורים במסלול מהיר ומקוצר ובאגרות מינימליות.

פרטים נוספים ניתן לקבל בוועדה המקומית לתכנון ובניה 08-8509771-2-3.

בברכה

                       תומר זולר- חבר מליאה ויו"ר ועדת בטחון

עדי נאמן- חברת מליאה.לבחירת המסמך להצגה לחץ על הקישור המתאים: