לזכר הנופלים


יזכור/ ס.יזהר
נזכור אחים ורעים אשר יחד יצאו עמנו בפלוגות הלוחמים.
אנחנו חזרנו והמה לא ישובו עוד
גלים, גלים עלו שטפו וחזרו – המה נותרו על חוף אין שוב.
צעירים יצאו וחסונים, נאים ותמירים כצמח השדה
עד שהשיגתם העופרת ורסיסי המוות קטלום
איש איש נשמטו ונפלו בשדות
כל בן לאמו, כל אב לילדיו, כל אוהב לאוהביו,
מלוא כל הארץ.


נזכור את הנופלים:

איטמן יחיאל (1917-1947)    
בן יצחק מרדכי (1974 - 1954)
בן יהושוע איל   ( 1984- 1964)
גולדמן נועם אברהם   ( 2006- 1979)
הרמתי שמואל   ( 1973- 1930)
ויין משה (1978 - 1932)
יותם (אהרונוביץ) נוחה ( 1948- 1894)
יעקובובסקי ישראל (1948 - 1926)
כרמיאל (קרמיול) יהודה (1948 - 1928)
לויט מיכאל (מיכה) (1948 - 1930)
לויט יהונתן (19941 - 1922)
נובוגרוצקי דניאל (1990 - 1963)
פוקסמון אלימלך (אליהו, אליק) (1948 - 1925)
פלד (פלדשטיין) מרדכי ("מוטי") (1970 - 1945)
פוגל צביקה  ( 1982- 1954)
צור איתמר (2006 - 1987)
קוהל חגי (1973 - 1946)
קרמר שמעיה   ( 1936- 1913)
רודוי חלוציאל (חלוצי) (1948 - 1930)

רוזנברג רן   ( 1977- 1957)
רוזנברג אהרון (1945 - 1022)
רחמילביץ יאיר   ( 1984- 1956)
ריזינברג צבי   ( 1942- 1925)
שטופר (שפר) חיים (חיימקה)   ( 1948- 1926)
שפר אבישי ("אביק")   ( 1970- 1948)נזכור גם את בני משפחות חברי הכפר אשר נפלו:


שטיינברג דויד (ולטר)   ( 1948- 1916)
דבי יוסף   ( 1968- 1948)
בן ארצי (פשיסוכר) יצחק (איציק)   ( 1967- 1927)
הוכרמן נתן  ( 1956- 1933)